Budowa sieci i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych


Oczyszczalnie ścieków


Szamba


Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,Solid" na rynku usług istnieje już od 15 lat.
W początkowym okresie firma zajmowała się głównie transportem oraz robotami ziemnymi. Ciągły rozwój i doskonalenie przedsiębiorstwa spowodował w latach 90 rozszerzenie zakresu usług.


1 stycznia 2004 roku PW ,,Solid'' podpisało umowę z Gminą Biskupice na eksploatację sieci wodociągowej na jej terenie (powiat Wielicki).
Rzetelne i wysokiej jakości usługi związane ze zbiorowym zaopatrywaniem w wodę świadczone były na terenie gminy aż do grudnia 2010 roku.

Do obowiązków wówczas wykonywanych należało min:
- Utrzymywanie , administrowanie i eksploatacja wodociągu gminnego;
- Niezwłoczne usuwanie awarii wodociągu, przecieków i nieszczelności;
- Przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych części budowlanych;
- Kontrola, analiza i regulacja pracy elementów wodociągu;
- Dbałość o utrzymanie stref sanitarnych wokół urządzeń wodociągowych;
- Wydawanie warunków technicznych na przyłącz do wodociągu nowych odbiorców;
- Uzgadnianie projektów sieci wodociągowych , odbiór techniczny ich wykonania i wałczanie do eksploatacji;
- Udział w przeglądach i odbiorach końcowych nowych sieci wodociągowych.

Od 1 stycznia 2011 roku Firma specjalizuje się w budowie sieci i przyłączy kanalizacyjnych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szamb. Realizacja robót inżynieryjnych odbywa się w zakresie zewnętrznych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, melioracyjnych i odwodnieniowych. Wykonujemy również przeciski pod drogami i a także roboty ziemne.

Dzięki wieloletniej eksploatacji sieci wodociągowej posiadamy szeroką wiedzę i ogromne doświadczenie niezbędne do przeprowadzania tego typu prac. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,Solid'' dysponuje doświadczoną i wykwalifikowaną kadrą pracowniczą a także własnym zapleczem technicznym.

Ponadto w roku 2010 firma rozpoczęła drugi profil działalności. Od roku zajmujemy się sprzedażą artykułów BHP. W swej ofercie posiadamy szeroki asortyment artykułów, które są niezbędnym wyposażeniem każdej firmy. Prowadzimy w tym zakresie sprzedaż hurtową, detaliczną oraz sklep internetowy.