Budowa sieci i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych


Oczyszczalnie ścieków


Szamba


Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Solid zapewnia kompleksową usługę wykonywania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.


Przygotowanie dokumentacji technicznej przyłączy i sieci wod-kan.
- wykonanie projektu technicznego wraz z wszystkimi wymogami
- zapewnienie uzyskania odpowiednich protokołów
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej


Wykonanie przyłączy
- od sieci zewnętrznej do instalacji wewnętrznej
- montaż wodomierza
- przeprowadzenie wymaganych prób i badań


Budowa szamb
- montaż zbiorników bezodpływowych
- protokoły szczelności


Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

KOMPLEKSOWO i SOLIDNIE !!!!